Informatie kleding - U-Power Werkschoenen, Werkkleding

Gebruiksaanwijzingen

Dit kledingstuk is ontworpen in overeenstemming met de essentiële eisen inzake de veiligheid en gezondheid van de richtlijn EU 2016/425, omgezet door Italiaans wetsdecreet nr. 475/92 en latere wijzigingen, en in overeenstemming met de norm UNI EN ISO 13688:2013 inzake de algemene eisen voor beschermende kleding.

Het kledingstuk is zo ontworpen dat het, onder de voorziene gebruiksomstandigheden, passende bescherming biedt voor de ebruiker en volgens de richtlijn EU 2016/425 ingedeeld kan worden in de tweede categorie, evenals volgens de productnorm, door middel van prestaties resulterend uit tests waaraan de prototypes zijn onderworpen.

Deze prestaties worden aangegeven door middel van het pictogram en de betreffende indexen daarnaast, bepalend op basis van de voorschriften van de productnormen waaraan het kledingstuk voldoet.

Waarschuwingen:

 • De gebruiker moet op basis van de beoordeling van de mogelijke risico’s de noodzaak identificeren om het kledingstuk te combineren met andere beschermingsmiddelen voor de resterende lichaamsdelen.
 • De prestaties van het kledingstuk worden gegarandeerd indien het, van de juiste maat, correct wordt gedragen en dichtgemaakt.
 • Als het kledingstuk niet in intacte staat verkeert of als er defecten zichtbaar zijn, moet het gebruik ervan gestaakt worden en moet het vervangen door een geschikt exemplaar.
 • De informatie moet voor de gehele levensduur van het gebruike PBM bewaard worden.
 • Wijzigingen van het PBM zijn niet toegestaan.

Gebruikslimieten - het kledingstuk beschermt niet tegen:

 • risico op verstrikt raken in bewegende onderdelen;
 • risico op chemische aantasting (zuren, oplosmiddelen, enz.);
 • risico op mechanische aantasting (snijden, perforeren, enz.);
 • thermisch risico;
 • risico van contact met en blussen van vuur;
 • risico van slecht zicht;
 • elk ander risico waarvoor het kledingstuk niet is goedgekeurd.

Markering

Het etiket (afmeting 5,5 x 10,8 cm) met daarop de CE-markering wordt aan de binnenkant van het kledingstuk aangebracht. De opschriften, de ideogrammen en de picto‌grammen hebben een rode kleur op zwarte achtergrond en zijn bestand tegen de aangegeven verzorgingscycli.

De letters zijn groter dan 2 mm en de afmetingen van het opschrift CE is groter dan 5 mm. De specifieke maat van het kledingstuk wordt op een apart etiket aangegeven.

Marcatura abbigliamento U Power

Vermelde gegevens:

 1. fabrieksmerk;
 2. pictogram en tabellen maten, met aanduiding van de norm waaraan het kledingstuk voldoet;
 3. CE-markering en categorie van het PBM
 4. adres van de fabrikant.
Protezione contro la pioggia

Bescherming tegen regen UNI EN 343: prestatieniveaus

Deze norm bepaalt de vereisten toegepast op materialen en naden van kledingstukken die beschermen tegen de weersomstandigheden, zoals regen, sneeuw, mist en bodemvochtigheid. De kledingstukken zijn ontworpen en vervaardigd met gebruik van waterdichte en ademende materialen. Speciale aandacht is besteed aan de afdichting van de naden, om een optimaal comfortniveau te garanderen.

x = klasse van waterdichtheid van het kledingstuk (klasse van 1 tot 3)

y = klasse van luchtdoorlatendheid van het kledingstuk (klasse van 1 tot 3)

Bescherming tegen regen UNI EN 343: prestatieniveaus

PRESTATIEKLASSE VEREISTEN
Weerstand tegen het binnendringen van water (Wp)1Wp ≥ 8.000 Pa (als zodanig)
Wp ≥ 8.000 Pa (op de naden, als zodanig)
2Wp ≥ 8.000 Pa (na voorbehandelingen)
Wp ≥ 8.000 Pa (op de naden, als zodanig)
3Wp ≥ 13.000 Pa (na voorbehandelingen)
Wp ≥ 13.000 Pa (op de naden, als zodanig)
Weerstand tegen verdamping (Ret)1Ret > 40 m2 Pa/W
220 m2 Pa/W < Ret ≤ 40 m2 Pa/W
3Ret ≤ 20 m2 Pa/W
Indumenti di segnalazione U Power

Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik EN ISO 20471 - Beproevingsmethoden en eisen

EN ISO 20471: deze norm bepaalt de vereisten voor waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid, opdat alle personen die onder omstandigheden met weinig licht werken, zowel overdag als ‘s nachts, altijd goed zichtbaar zijn.

De fluerescerende stof biedt een goede zichtbaarheid bij daglicht, terwijl de reflecterende stroken een hoge zichtbaarheid ‘s nachts bieden.

De kleding is ingedeeld in 3 klassen, waarbij klasse 3 het meest lichtgevende kledingstuk aanduidt.

Het tegelijkertijd dragen van twee kledingstukken van klasse 2 (bijv. broek + jas) komt overeen met een kledingstuk van klasse 3.

x = klasse van het gebied van het retro-reflecterende basismateriaal (zie tabel 1, klasse van 1 tot 3)

y = klasse van het retro-reflecterende materiaal (klasse van 1 tot 2)


Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik EN ISO 20471 - Beproevingsmethoden en eisen

Minimale gebieden van zichtbaar materiaalKleding
KLASSE 3
Kleding
KLASSE 2
Kleding
KLASSE 1
Basismateriaal
(geel / oranje) (m2)
0,800,500,14
Reflecterend materiaal
(stroken) (m2)
0,200,130,10

REACH

Om de gezondheid van de consument te beschermen, heeft het Europees Parlement de “Reach”-verordening (afkorting van “Registration, Evaluation, Authorisation en restriction of CHemicals”) uitgevaardigd. Deze verordening heeft de volgende doelstellingen:

- de kennis van gevaren en risico’s voortkomend uit chemische producten te verbeteren, om zo een hoog beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en het milieu te garanderen;

- de ontwikkeling stimuleren van alternatieve methoden voor de methoden die het gebruik van gewervelde dieren behoeven voor de beoordeling van de gevaren van de stoffen;

- het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de Europese chemische industrie te handhaven en te versterken.

UPOWER garandeert dat de kledingstukken van de collectie voldoen aan de Reach-verordening; ze bevatten geen verboden of afgeraden stoffen. Om dit te garanderen worden strenge controles uitgevoerd op alle voor de productie gebruikte materialen.

Logo Oeko Tex en

OEKO-TEX®

De markering OEKO-TEX® is een Vrijwillige Productcertificatie door middel waarvan het gecertificeerde bedrijf zich ertoe verplicht de kenmerken voor onschadelijkheid van zijn producten in de tijd te handhaven.

De markering OEKO-TEX® Standard 100 garandeert dat de textielproducten (of accessoires van de textielproducten, ook van metaal) geen stoffen bevatten of afgeven die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid (pesticiden, zware metalen, formaldehyde, aromatische aminen, allergene kleurstoffen, enz.).

De als OEKO-TEX® gecertificeerde kledingstukken voldoen geheel aan de vereisten van de norm EN 340:2003 en zijn in overeenstemming met de vereisten van bijlage XVII van de REACH-verordening (nr. 552/2009) die als toepassingsbereik het textielproduct hebben.

Informatie - Beschermende handschoenen

EN 21420 Beschermende handschoenen - Algemene eisen en beproevingsmethoden

 • Comfort en efficiëntie: behendigheid, afmetingen, maten en minimale lengte.
 • Markering van de handschoenen en de verpakkingen (CE-markering, pictogrammen, maat, productcode, merk of naam fabrikant).
 • Informatie en gebruiksaanwijzing.
 • Vereisten voor onschadelijkheid van de handschoenen (pH en dosering Chroom VI in lederen handschoenen).
 • Risicocategorieën van de handschoenen (I-kleine risico’s, II-middelgrote risico’s, III-complexe risico’s).
 • Definitie “alleen voor kleine risico’s”.

Bescherming tegen:
lichte en oppervlakkige mechanische bewerkingen, hantering verdunde detergentia met zwakke werking, hantering van enigszins warme (max 50°C) kleine onderdelen, activiteiten buiten ‘s winters bij gemiddelde temperaturen (max 0°C).

Protezione dal freddo

EN 388 Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren

Bescherming tegen fysieke en mechanische gevaren door schuren, snijden met scherp voorwerp, scheuren en perforatie.

PRESTATIENIVEAUS12345
ASlijtvastheid (aantal cycli)10050020008000-
BWeerstand tegen snijden met scherp voorwerp (factor)1,22,55,010,020,0
CScheurvastheid (Newton)10255075-
DPerforatieweerstand (Newton)2060100150-

Opmerkingen: In geval van verstrikt raken moet de scheurweerstand van de handschoen zo laag mogelijk zijn opdat de operator zich gemakkelijk kan bevrijden. “0”= de handschoen is niet geslaagd voor de test / “X”= de handschoen is niet getest.

PRESTATIENIVEAUSABCDEF
EISO 13997 Weerstand tegen snijden met scherp voorwerp (Newtons)2510152230
FBescherming tegen stotenGeslaagd (P) of niet geslaagd (niet-gemarkeerd)

“Handschoenen die niet getest zijn op snijden met een scherp voorwerp (B) worden voorzien van een letter “X” die aangeeft dat ze niet zijn getest, en wordt alleen het resultaat van de snijtest ISO 13997 (E) weergegeven zoals getoond in de markeringen van de handschoen”

Logo EN407

EN 407:2020 Beschermende handschoenen tegen hitte en/of vlammen

Handschoenen met brandgedragsniveau 1 of 2 mogen niet worden blootgesteld aan of in contact komen met open vuur. De nummers onder het pictogram (1 tot 4) komen overeen met de geboden beschermingsniveaus: brandgedrag, contacthitte, convectieve hitte, stralingshitte, kleine spatten gesmolten metaal, grote spatten gesmolten metaal. De letter X geeft aan dat de handschoen niet voor dat gebruik bestemd is (zie tabel B).

PERFORMANCE LEVEL1234
TEST
Burning behaviourAfter flame time
(seconds)
≤ 201032
After glow time
(seconds)
No requirement≤ 120≤ 255
Contact heatContact temperature Tc
(°C)
100250350500
Threshold time tt
(seconds)
≥ 15≥ 15≥ 15≥ 15
Convective heatHeat transfer index HTI
(seconds)
≥ 4≥ 7≥ 10≥ 18
Radiant heatHeat transfer t24
(seconds)
≥ 7≥ 20≥ 50≥ 95
Small splashes of molten metalNumber of droplets≥ 10≥ 15≥ 25≥ 35
Large quantities of molten metalMolten iron
(g)
3060120200
Protezione dal freddo

Beschermende kleding - Pakken en kledingstukken voor bescherming tegen kou EN 342

X: Waarde thermische isolatie voor bewegende mens
Y: Waarde thermische isolatie voor stilstaande mens (optioneel)*
z: klasse voor luchtdoorlaatbaarheid (klasse van 1 tot 3)
w: klasse waterdichtheid van het kledingstuk (optioneel)*
(klasse van 1 tot 2)
*Als het kledingstuk niet is onderworpen aan een van de optionele tests, wordt de betreffende markering gemarkeerd met X.

Deze norm specificeert de vereisten voor overalls en uit twee delen bestaande pakken die bescherming bieden tegen koude omgevingen, gekenmerkt door de combinatie van vocht en wind bij een luchttemperatuur lager dan -5°C.
De specifieke vullingen en bijzondere technische maatregelen staan toe dat het kledingstuk ademend is, terwijl de gebruiker tegelijkertijd warm wordt gehouden.

Protezione dal freddo

Beschermende kleding - Kledingstukken voor bescherming tegen een koele omgeving UNI EN 14058

De norm specificeert vereisten en beproevingsmethoden voor de prestaties van afzonderlijke kledingstukken voor de bescherming tegen het afkoelen van het lichaam in koude omgevingen. De norm omvat niet specifieke vereisten voor hoofdbedekking, schoeisel of handschoenen voor het voorkomen van plaatselijke afkoeling. Deze norm bepaalt de eisen voor kledingstukken voor persoonlijke bescherming die gedragen moeten worden tot aan temperaturen van -5°C of hoger.

Klasse voor thermische weerstand (3 niveaus)

Rct (m2K/W)KLASSE
0,06 ≤ Rct < 0,121
0,12 ≤ Rct < 0,182
0,18 ≤ Rct < 0,253
Protezione dal freddo

EN 511 Beschermende handschoenen tegen koude

In deze norm wordt voor de handschoen het vermogen voor geleiding van koude en het isolerende vermogen gemeten. Samen met het pictogram worden 3 cijfers (ABC) weergegeven voor de prestatieniveaus met betrekking tot de specifieke beschermende eigenschappen.

AConvectiekoude. Aanduiding van de thermische weerstand tegen de geleidelijke overdracht van de koude.0 - 4
(4 = beste)
BKoude door contact. Aanduiding van de thermische weerstand tegen contact met een koud voorwerp.0 - 4
(4 = beste)
CWeerstand tegen het binnendringen van water (5 min). Het resultaat 0 betekent binnendringen van water na 5 minuten van blootstelling; het resultaat 1 betekent geen binnendringen van water na 5 minuten.0 - 1*
Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter

SCHRIJF IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Trova un Rivenditore U-Power
ZOEK EEN U-POWER DEALER
Copyrights © U-Power - Don't Worry... be happy!

by U-POWER GROUP S.P.A.

BTW-nummer: 01285140032

REA-nummer: NO - 163970

Credits

by U-POWER GROUP S.P.A.

BTW-nummer: 01285140032

REA-nummer: NO - 163970

Credits